Атлас русинской лексикы Закарпатской области

10.11.2015 18:16

Дзендзелівський Й.О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів За­кар­патської області УРСР (лексика). Ч. I. — Ужгородський державний універ­ситет. — Наукові записки, том XXXIV. Діалектологічний збірник, випуск 3. — Ужгород, 1958. — 294 с.

Формат файла факсимиле: pdf 43.3 Мбайт /  djvu 13.6 Мбайт.

Зо вступного слова.                                                                               

Метою атласа є: а) показати діалектну диференціацію сучасних говорів Закар­пат­сь­кої області у галузі лексики; б) показати від­но­шення лексики говорів Закарпатської об­лас­­ті до загально­на­ціо­нальної української мо­ви та інших її діалектів; в) показати зв'язки у галузі лексики досліджуваних говорів з су­сід­­німи мовами, зокрема словацькою, поль­сь­кою, угорською, румунською та ін.

Теоретичною основою дослід­ження є марксистсько-ленінська методологія.

Одним із важливих недоліків зарубіжної лінгвогеографії є те, що окремі факти досліджувалися і картографувалися ізоль­овано, без зв'язків їх з усією системою даної мови. … Радянські ж лінгвогеографи, виходячи з положення про системний характер мови, ту чи іншу мовну рису картографують і вивчають як елемент мовної сис­теми.  

Закарпаття — споконвічно українська (східнослов'янська) земля — довгі століття перебувало під владою інозем­них загарб­ників. Загарб­ники в одних випадках відверто, в інших замасковано прово­дили на Закарпатті політику денаціо­налізації і асиміляції, вони всіма засобами намагалися насильно нав'язати закар­патцям-українцям свою мову і культуру. Для здійснення цих мерзенних заходів діячі від науки різних напрямків на догоду своїм господарям старалися надати цьому «наукові» обгрунтування.

Одні з них (так звані мадьярони) заявляли, що на Закарпатті живуть угроруси, які взагалі не мають нічого спільного з українцями та іншими слов'янськими народами, інші (русофіли чи духновичівці) стверджували, що закарпатські діалекти—це діалекти російської мови і т. ін.

Тому одним із важливих завдань даного атласа автор вважав також ще раз наочно показати, що закарпатські діалекти є діалектами української, а не якоїсь іншої мови і що самі вони не становлять якоїсь окремої мови.

Читати або стерьхати:

https://www.mediafire.com/view/k6f597a0u26yoy0/Dzendz_Atlas_leks_1.pdf

https://www.mediafire.com/download/6h95hz80xbgb6zh/Dzendz_Atlas_leks_1.djvu

https://yadi.sk/i/zxJt7Ec4kMyDx   (pdf)

https://yadi.sk/i/tJ_HQ4SGkMyHS   (djvu)