Маковица

14.08.2015 18:51

Сесь верш шаришской бесѣды Александер Павлович прислав до редакции в за­пису ла­тинков, но редакция поважовала, же го лѣпше буде напечатати ки­рил­ков, что и зро­би­ла через етимологичный правопис. Ту поданый в природнѣйшом правопису, близ­ком до бачванского стандарда.   

Маковиця. Каштель Зборов.

 

Нєх нам пови, хто зна, в Шаришскей столици
Скадзи то похадза мено Маковици?
На тоту отазку так одповедаю:
Же о том певнего вера нїч не знаю.
Я, син Маковици, вернє ю милуєм,
О єй минулосци писац попробуєм.

Нє будзем починац од потопа швета,
Од Ноевих синох, Сим , Хама, Яфета.
Но в тринастим вику першей половици (1241.)
Теґуш февишпан уж знал о Маковици.
Бардєйовске мниши кральови скаржили,
Же прешовске Нємци напасц им чинїли,
Же им одбераю лєси и паствиска
Нєдобре Саксонци, лакоме  Нємчиска.
Теґуша краль послал порядок уробиц,
По гурах, по лєсах Теґуш мушел ходзиц.

Он спомина води: Топлю, Лукавицу
А и єдну гуру меном Маковицу.
Кеди тоти гури людзе так назвали,
Предкове нам о том нїч нє написали.
Наисце од маку назвиско достала,
Бо так, як макова главка, випатрала.
Вецей замки стали в Шаришскей столици
А меджи тотима и град Маковици.
Людзе, цо под замкем свойо доми маю,
Тоту часц Сборови подградске волаю.
Тен замек ставляни барз давно, предавно.
Кеди, хто го ставлял, нєт преуказано.
Ту, в карпатских гурах тоту околїцу
Од Топлѣ по Хотчу звали Маковицу,
А тей околїци више сто валали
Тим, цо в замку жили, панам налєжали.
Втеди, як на гуре тен замек ставляли,
Нєбожатка людзе барз вельо визнали.
О вельким трапеню єдну писень знаю,
Хтору старе бабки жалостно шпиваю:
«Кеди муровали билу Маковицу,
«Вигнали на панске убогу вдовицу.
«Она єден тидзень мужа поховала,
«А на други тидзень сина на швет дала,
«Синочка купала, барз горько плакала,
«Бо на треци тидзень на панске ю гнали.
«На панске ю гнали, покоя нє дали,
«На єдней ручечки синочка тримала,
«А з другу ручечку каменя давала.
«Плївай, синку, плївай в глубоким озере,
«Нє зазнал ти отца, нє знай и мацере!»
В Угерскей країни, в Шаришскей столици,
Славни людзе жили ту на Маковици,
В тим замку, хторего смутне розвалїни
Кедиши бивали отцове країни,
Но с тим замкем нє раз стала ше премена:
Уж су запомнути славних отцох мена.
Таких отцох мена дзехторе ми знаме,
Зудара, Шерейду, Дьордя споминаме.
А и єго жену, польку Катарину
Бучинску, цо мала церу лєм єдину.
По мужовей шмерци Зузанну оддала,
Яна Острогскего за жеца прияла.
Но тоти манжели тиж нє мали сина,
Лєм Елеонора и Еуфрозина.
По Зускиней шмерци две цери зостали,
Тоти при отцови в Тарнове бивали.
Уж на Маковици бивац нє думали,
Та ю Раковцему на вики предали,
Ошемдзешат тишиц дукатов достали
На то в Новим-Санчу контракт подписали.
А так тишиц шесц сто  року и першего
Маковица цала була Раковцего.
Як замек погорел, втеди Раковцове
Давали муровац каштилє в Зборове,
Коло тих каштильох лїпи садзиц дали,
Ах кеби ти лїпи бешедовац знали!
О Раковцих вельо бы нам розправляли,
Як ше поминули славне Раковцове,
З Раковцего церу  Аспремонт в Зборове,
И тоти ґрофове тиж синов нє мали,
Та за других ґрофох цери видавали,
Прияли за жеца ґрофа Ердевдего,
Позднєйше другего, ґрофа Сирмаего,
Ґрофове Сирмаи подло ґаздовали:
Своей маетносци частки заставляли,
А наконєц свою маєтносц предали,
Можбуц им уж  лєм  три валалки зостали.
Но тераз и тоти уж ше предаваю,
Так то так ґаздовац Сирмайовци знаю.
И ґроф Ердевдове, як ше поженїли,
Та свою маєтносц таргали, дзелїли.
Єдни свойо частки жидом попредали,
Зборову, Ґаболтов ещи зотримали.
Ґроф Ердевди Иштван ґазда в Ґаболтове,
Коловрат Ердевди ґаздує в Зборове;
Но хоць  ґроф и ґрофка маєтносц тримаю,
Ту на Маковици нє радзи биваю.
Они гет  одишли, ми ту пребиваме,
Ми ту ше родзили, ту умрец жадаме,
Бо тишиц осем сто штрацец усмей яри
Зашвицило слунко до подолних твари.
Цо потему в нашим краю ше водзило,
Не спомнєм, бо то є нє каждому мило.
О минувших часох ми запоминайме,
А щещя в терайших пре себе глядайме,
Думку давних часох жид нам нє заплаци,
Цо як втеди було; жидам ше нє пачи.
О минувших часох уж запоминаю,
Тераз им найлєпше жиц в Угерскем краю,
Нїч цешко нє робю; зо вшицким гандлюю,
Жемянства, баронства, ґрофовства купую!

 

Отъ Александра Павловича

Жерело: Листок, 1889, январь, февраль; ст. 16, 29–30.
https://rusyns-library.org