2012 Словник русько-русинськый

2012 Словник русько-русинськый

В двох томах, 65000 слов. 580+596 стор. Автор Керча Игорь. Ужгород, ПоліПрінт, 2012. Файлы pdf, 18.5+12.5 Mb. З причины, же сесь раз поліґрафісты скламали, наперед представили сьме читателям лем електронну верзію. Хоть словник быв зданый у печать в новембру 2012, оба томы в поліґрафичнум вариантї стали ся, наконець, доступ­ны од децембра 2013. Цітуєме з аннотації:

Словник зродився з практичних потреб пере­кла­да­цької діяльності, якою автор займався щонайменше з 1999 року. Внаслідок багаторічної практики ви­ко­ристання він набув достатньої повноти, ввібрав до себе значну кількість загальновживаної в літературі та в сучасній мові лексики, словосполучень, фразео­ло­гізмів, прислів'їв та приказок. Враховуючи від­сут­ність у нас спеціалізованих словників русинської мови, включена також в певнім обсязі лексика медична, при­родничо-наукова, технічна, в незначній кількості арго­тична. В статях словника в достатній мірі подані зразки перекладу текстів, що запозичені з русинсько-російського словника цього ж автора, які також допов­нені зразками перекладу з російської літератури.

Видання розраховане на філологів, русинську творчу інтелігенцію, а також на широке коло небайдужих до рідної мови русинів.

Стерьхати том 1: https://yadi.sk/d/YlI-UMrD6fYeQ

https://www.mediafire.com/view/a2avtk1dolfez6m/rusk1.pdf

Стерьхати том 2: https://yadi.sk/d/K2YiOxh-6fYi2

https://www.mediafire.com/view/mp4y0guwb7xq0wb/rusk2.pdf