1958, Практичний словник семантичних діалектизмів Закарпаття

 

Автор Й.О.Дзендзелівський. Практичний словник семантичних діалектизмів Закарпаття.
На допомогу вчителям Закарпатської області. Ужгород, 1958. 48 стор. 14 Мб
Цитуеме зо вступного слова автора: Закарпаття протягом довгих століть було відірване від решти українських земель… …за цей таки досить значний час у мові українців-закарпатців витворилося чимало специфічних особливостей… і в фонетиці, і в морфології, і в синтаксисі, особливо ж відчутні вони в галузі лексики. …навіть учні старших (VIII-X) класів у своїх письмових переказах, та й в усній мові
нерідко допускають помилки неправильного вживання саме таких слів… Завдання даного словника чисто практичне: подати певну допомогу вчителям, учням, взагалі вивчаючим українську мову, в засвоєнні літературного вжитку саме таких значенневих чи  семантичних діалектизмів, що зустрічаються у говорах Закарпатської області… Звичайно, цей словник далеко не охоплює всіх значенневих (семантичних) діалектизмів, що мають місце у діалектах Закарпатської області. Збирання їх – досить кропітка робота, що потребує значного часу.